ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Παιδιατρική Ρευματολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αγγειίτιδες


Πρόκειται για ένα όρο που περιλαμβάνει μία ομάδα σπάνιων νοσημάτων με κοινό παρονομαστή τη φλεγμονή των αγγείων. Στην παιδική ηλικία τα πιο συχνά είναι η Πορφύρα Henoch-Schonlein και η νόσος Kawasaki. Στις αγγειίτιδες ανευρίσκονται υψηλοί δείκτες οξείας φάσης (ΤΚΕ, CRP) και χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη των αντισωμάτων ANCA στις λεγόμενες ANCA αγγειίτιδες (κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα, ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα, μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα).

Με βάση τα τελευταία κριτήρια ταξινόμησης (Ozen 2010) διακρίνονται οι εξής κατηγορίες :

Μικρού μεγέθους αγγειίτιδες

 • Κοκκιωματώδεις :
  • Κοκκιωμάτωση με Πολυαγγειίτιδα-GPA (παλαιότερα κοκκιωμάτωση Wegener)
  • Ηωσινοφιλική Κοκκιωμάτωση με Πολυαγγειίτιδα-EGPA (παλαιότερα σύνδρομο Churg Strauss)
 • Μη κοκκιωματώδεις :
  • Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
  • Πορφύρα Henoch-Schonlein
  • Μεμονωμένη δερματική λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα
  • Κνιδωτική αγγειίτιδα με χαμηλό συμπλήρωμα

Μεσαίου μεγέθους αγγειίτιδες

 • Οζώδης πολυαρτηριίτιδα (PAN)
 • Δερματική Πολυαρτηριίτιδα
 • Νόσος Kawasaki

Μεγάλου μεγέθους αγγειίτιδες

 • Αρτηριίτιδα Takayasu

Άλλες αγγειίτιδες

 • Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet
 • Αγγειίτιδα που οφείλεται σε λοιμώξεις, κακοήθειες και φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης και της αγγειίτιδας από υπερευαισθησία (ορονοσία)
 • Αγγειίτιδα που σχετίζεται με άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού
 • Πρωτοπαθής αγγειίτιδα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 • Σύνδρομο Cogan
 • Αταξινόμητες