ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Παιδιατρική Ρευματολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φαινόμενο Raynaud


Ορίζεται η επεισοδιακή αναστρέψιμη ισχαιμία του δέρματος και η μεταβολή του χρώματος, κυρίως των δακτύλων των άνω ή/και κάτω άκρων μετά από έκθεση στο κρύο.  Διακρίνεται στο πρωτοπαθές Raynaud, όταν δεν σχετίζεται με κάποιο υποκείμενο νόσημα και το δευτεροπαθές όταν παρατηρείται συσχέτιση με άλλα νοσήματα, όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, το Συστηματικό Σκληρόδερμα, η Νεανική Δερματομυοσίτιδα ή η Μικτή Νόσος Συνδετικού Ιστού.

Στην τυπική του εκδήλωση το φαινόμενο Raynaud αποτελείται από 3 φάσεις : η πρώτη αντιπροσωπεύει τον σπασμό των αγγείων, όπου το χρώμα του δέρματος γίνεται αρχικά λευκό, ακολουθεί στη συνέχεια η φάση όπου δέρμα αποκτά κυανό χρώμα, λόγω της παρατεταμένης έλλειψης οξυγόνου στους ιστούς και τέλος η φάση της επαναιμάτωσης όπου το δέρμα γίνεται ερυθρό. Το φαινόμενο είναι πιο συχνό στα δάκτυλα, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί στα αυτιά, τα χείλη, τη γλώσσα και τη μύτη.

Ειδικά μέτρα προστασίας από την έκθεση στο κρύο απαιτούνται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγούνται αγγειοδιασταλτικά φάρμακα που εξασφαλίζουν καλύτερη ροή αίματος στα άκρα.